ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής του και απαρτίζεται από 90 μέλη:

Πρόεδρος

Συκαμιάς Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Αντωνάκη – Κυδώνη Μαργαρίτα

Μέλη

40 εκπρόσωποι της Ο.Α.Σ.Ε
20 εκπρόσωποι της Ε.Α.Ε.Ε
20 εκπρόσωποι της Ένωσης Συνταξιούχων Ασφαλιστών
10 κοινοί εκπρόσωποι ΟΑΣΕ-Σ.Ε.Μ.Α-Π.Ο.Α.Δ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος

Παπαδόγιαννης Χρήστος

Αντιπρόεδρος

Παπασπυροπούλου Αγγελική

Γενικός Γραμματέας

Πετσαλάκης Ιωάννης

Μέλος

Κολαϊτης Σπύρος

Μέλος

Λευθεριώτης Σπυρίδων

Μέλος

Ξηρόπουλος Σταύρος

Μέλος

Πολίτης Ιωάννης

Μέλος

Σκανδάλης Βασίλειος

Μέλος

Χατζηδημητρίου Ευαγγελία

Διευθύντρια

Εξαρχάκου Αικατερίνη

Οι Υπηρεσίες του Ταμείου είναι:

Υπηρεσία Λογιστηρίου

(εσωτερικό 5)

Υπηρεσία Επενδύσεων & Χρηματοοικονομικού κινδύνου

(εσωτερικό 24)

Υπηρεσία Εισφορών

(εσωτερικό 9)

Υπηρεσία Πληροφορικής

(εσωτερικό 15)

Υπηρεσία Παροχών

(εσωτερικό 4)

Υπηρεσία Διοικητικής Υποστήριξης & Γραμματείας

(εσωτερικό 28)