Τηλέφωνο: 210-8227387 / Fax: 210-8225136 / Email: info@teaeapae.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1. Σύνδεσμος   Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

2.Σύνδεσμος    Απογραφικό Δελτίο

3. Σύνδεσμος   Οργανόγραμμα

4.  Σύνδεσμος  Κανονισμός Προμηθειών & Παροχής Υπηρεσιών 

5.  Σύνδεσμος  Κανονισμός Επενδύσεων

6.  Σύνδεσμος  Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Επενδύσεων

7.  Σύνδεσμος  Κανονισμός Παροχών

8.  Σύνδεσμος  Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων

9.  Σύνδεσμος  Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας

10.Σύνδεσμος  Κανονισμός Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

11. Σύνδεσμος Κανονισμοί Πολιτικής Διαχείρισης

               Α. Πολιτική Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού

               Β. Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας             

               Γ. Πολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου               

               Δ. Πολιτική Διαχείρισης Επενδυτικών / Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

 

Ωράριο Ταμείου

Βρείτε μας στον χάρτη

Επικοινωνία - Παράπονα

Ωράριο Λειτουργίας
                          Δευτ - Παρ : 08:00-16:00
Ωράριο Κοινού
                          Δευτ - Παρ : 12:00-14:30
Ωράριο Δικηγόρων
                          Δευτ - Παρ : 11:00-14:30

*Οι τηλεφωνικές γραμμές των παροχών δεν εξυπηρετούν το κοινό απο 08:00 έως 10:30.

Πατησίων 48, Αθήνα, 10682

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.

Invalid Input
Invalid Input
*όλα τα πεδία είναι απαραίτητα