13 / 11 / 2017

Αγαπητοί Συνταξιούχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο παρακρατεί ορθά τις εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα επιστροφής των ανωτέρω ποσών.

Οι επιστροφές αφορούν τα Ταμεία κύριας ασφάλισης.

Με εκτίμηση

ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ