21 / 12 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ανακοινώνει ότι το Ταμείο συμμετέχει ως στρατηγικός επενδυτής στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ανακοινώνει ότι το Ταμείο συμμετέχει ως στρατηγικός επενδυτής στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σύμφωνα με διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Ν4340/2015 στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ως θεσμικός επενδυτής αποφάσισε να στηρίξει την πραγματική οικονομία της χώρας μέσα από συμμετοχή στη Συνεταιριστική Τράπεζα της ΗΠΕΙΡΟΥ, της λιγότερο πλούσιας περιοχής στην Ελλάδα και με αυτό τον τρόπο να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια ανάπτυξής της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας.

Στόχος του Ταμείου είναι η ανάπτυξη της Τράπεζας σε υγιείς βάσεις, όπως η αύξηση του κύκλου εργασιών, η επαναφορά στην κερδοφορία, η ενδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού, και η εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής σύμφωνα με πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδίου πενταετίας.  

Πιο συγκεκριμένα, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη της τραπεζικής πίστης, ώστε να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία, μέσω της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η παροχή επενδυτικών λύσεων που να καλύπτουν τις αυξημένες και σύνθετες επιχειρηματικές ανάγκες και την προοπτική ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Παπαδόγιαννης