23 / 10 / 2019

Αγαπητοί Συνταξιούχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ προχώρησε σε συμφωνία με την Ένωση Συνταξιούχων Ασφαλιστών (Ε.Σ.Α) για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των μελών της με τη διαδικασία της παρακράτησης από την καταβαλλόμενη σύνταξη.

Αγαπητοί Συνταξιούχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ προχώρησε σε συμφωνία με την Ένωση Συνταξιούχων Ασφαλιστών (Ε.Σ.Α) για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των μελών της με τη διαδικασία της παρακράτησης από την καταβαλλόμενη σύνταξη.

Συγκεκριμένα η παρακράτηση του ποσού των 5 ευρώ που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή σας θα γίνεται από την σύνταξη του Δώρου Χριστουγέννων και θα αφορά το επόμενο έτος.

Για τις εξουσιοδοτήσεις που θα συγκεντρωθούν μέχρι τέλος Νοεμβρίου, ή είσπραξη θα γίνει από το Δώρο των Χριστουγέννων και θα αφορά το 2020. Μετά για κάθε νέα εξουσιοδότηση εντός του 2020 η είσπραξη θα γίνεται στο τέλος του μήνα και θα αφορά το 2020.

Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε την εξουσιοδότηση και δεν θα σας γίνει κράτηση για τη συνδρομή του επόμενου έτους.

Εάν επιθυμείτε να πληρώνετε την Ετήσια  συνδρομή σας των 5 ευρώ,  μέσω της σύνταξής σας, παρακαλώ επισκεφθείτε το site του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

www.teaeapae.gr -> «Είσοδος για Ασφαλισμένους»

 Οι συνημμένες οδηγίες θα σας βοηθήσουν πατήστε εδώ.