26 / 01 / 2017

Αγαπητή/έ  συνταξιούχε,

Λόγω του νόμου 4254/2014, με τον οποίο καταργήθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές των ασφαλιστικών εταιριών, το Ταμείο από 1/1/2016 δεν εισέπραττε εισφορές από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Αγαπητή/έ  συνταξιούχε,

Λόγω του νόμου 4254/2014, με τον οποίο καταργήθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές των ασφαλιστικών εταιριών, το Ταμείο από 1/1/2016 δεν εισέπραττε εισφορές από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Με βάση τα μειωμένα έσοδά του και σύμφωνα με την από 6/9/2016 ετήσια αναλογιστική μελέτη, το Ταμείο ήταν υποχρεωμένο να προβεί σε συνολικές μειώσεις  των συντάξεων, της τάξης του 40% οι οποίες θα γινόταν σε τρείς διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ήδη η Εθνική Αναλογιστική Αρχή ενέκρινε την πρώτη μείωση 12% από 1/2/2017.

Σε ενημερώνουμε ότι μετά από την συμφωνία που επήλθε μεταξύ της ΟΑΣΕ και της ΕΑΕΕ αναφορικά με τις εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο μας, το περιεχόμενο της οποίας ενέκρινε το Δ.Σ. του Ταμείου στην συνεδρίαση που έγινε στις 25/1/2017 και λόγω των νέων δεδομένων που δημιουργούνται, η συνολική μείωση που θα υποστούν οι συντάξεις θα ανέλθει σε ποσοστό 12% επί του ποσού της σύνταξης.

Η μείωση αυτή θα υλοποιηθεί και θα επέλθει από 1/2/2017, με την καταβολή των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2017.  

Το Δ.Σ. του Ταμείου σε προσκαλεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00πμ στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών
(Ριζάρη 2),  προκειμένου να σε ενημερώσει αναλυτικά για τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται πλέον και το μέλλον του Ταμείου και των παροχών του.

 

Για το Ταμείο,
Ο Διευθυντής

Βασίλειος Κολλάτος