28 / 03 / 2024

Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ σας ενημερώνει ότι λόγω των ειδικών αργιών διατραπεζικών συναλλαγών έτους 2024 στις 29-03-2024 (Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών) και 01-04-2024 (Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών) παρατείνει, μέχρι και την Τρίτη 02-04-2024, την προθεσμία καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν ημερομηνία πληρωμής 29-30 και 31-03-2024.