26 / 09 / 2023

Αρ. πρωτ.: 3404

Προς τους ασφαλισμένους και τις εργοδοτικές επιχειρήσεις του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄5415/12-9-2023 (δείτε συνημμένο αρχείο) δημοσιεύθηκαν:

•   η με αριθ. Δ.15/Δ/80773/12.9.2023 Υπουργική Απόφαση «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές» και
•   η με αριθ. Δ.15/Δ’/80782/12.09.2023 Υπουργική Απόφαση «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες».

Καλούμε όσους ενδιαφερόμενους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω υπουργικών αποφάσεων να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Υπηρεσία Εισφορών του Ταμείου [Σακκάς Άγγελος – Τηλ. 210-8221685 (εσ.11), Fax. 210-8225136] για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων.

Για το Ταμείο
Η Διευθύντρια

Αικατερίνη Εξαρχάκου

Επισυναπτόμενα ΦΕΚ:

  1. ΦΕΚ 2023 Τεύχος B05415 12-09-2023