26 / 01 / 2022

Ενημερώνουμε τα μέλη και τους συναλλασσόμενους του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ότι και σήμερα 26 Ιανουαρίου 2022 οι Υπηρεσίες του Ταμείου δεν θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς σύμφωνα με τη νεότερη με αρ. 14914/25-01-2022 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 189/25.1.2022, η Περιφέρεια της Αττικής παραμένει και σήμερα σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας με αναστολή της λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Εκ της Διεύθυνσης