25 / 01 / 2022

Ενημερώνουμε τα μέλη και τους συναλλασσόμενους του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ότι σήμερα 25 Ιανουαρίου 2022 οι Υπηρεσίες του Ταμείου δεν θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς σύμφωνα με τη με αρ. 14911/24-01-2022 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 187/24.1.2022, η Περιφέρεια της Αττικής έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας με αναστολή της λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων λόγω της αυξημένης διακινδύνευσης από τις έντονες χιονοπτώσεις.

Απολογούμαστε για την όποια αναστάτωση και ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι ασφαλείς.

Εκ της Διεύθυνσης