01 / 11 / 2015

Αγαπητέ/ή συνταξιούχε,

Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε ότι με τον αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.39349/1341 της 10-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Αγαπητέ/ή συνταξιούχε,
 
Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε ότι με τον αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.39349/1341 της 10-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης οφείλουν από 01.07.2015 και εφεξής να παρακρατούν την εισφορά για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό 6% από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με το Ν.4334/2015.
Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη και αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την αρ. Φ.80000/οικ. 22443/4522/8-10-2015 (Β’ 2810) Κ.Υ.Α.
Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2015 παρακρατούνται ισόποσα από τις επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.
Καθώς έχουμε ήδη προβεί στην καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Οκτωβρίου, η παρακράτηση θα πρέπει να γίνει από τις συντάξεις μηνών Νοεμβρίου 2015, Δεκεμβρίου 2015 και δώρου Χριστουγέννων 2015 με ποσοστό 12% προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό των προηγούμενων μηνών. Από τις συντάξεις μηνός Ιανουαρίου και εφεξής θα παρακρατείται το ποσοστό 6%.

Για το Ταμείο,
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Κολλάτος