09 / 07 / 2015

Αθήνα 9/7/2015            

                                  
Αγαπητέ/ή συνταξιούχε,

Το Ταμείο διαισθανόμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, επέσπευσε την κατάθεση του επιδόματος αδείας με ημερομηνία 09.07.2015 στους λογαριασμούς των συνταξιούχων του.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Παπαδόγιαννης