20 / 01 / 2017

Σήμερα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 η Γενική Συνέλευση των εταιριών μελών της ΕΑΕΕ και το Γενικό Συμβούλιο της ΟΑΣΕ ενέκριναν τη Συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστικών Υπαλλήλων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) σχετικά με τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ αυτού και τη διακυβέρνησή του.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων συναισθανόμενοι το έργο που καλείται να εκτελέσει ένα επικουρικό ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης στις παρούσες δύσκολες συνθήκες συμφώνησαν σε εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου σημαντικά υψηλότερες των εισφορών που δίδονται σήμερα υπέρ του δημόσιου συστήματος επικουρικής ασφάλισης. Η λειτουργία του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ με όρους σύγχρονου επαγγελματικού ταμείου με προδιαγραφές ανταποκρινόμενες στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας και εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν κοινή επιδίωξη εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίοι με την παρούσα Συμφωνία έκαναν ακόμη ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ συγχρόνως δεσμεύτηκαν και για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του στόχου τους.
Αποτέλεσμα της σημερινής συμφωνίας είναι ότι διασφαλίζεται περαιτέρω η βιωσιμότητα του Ταμείου,  η επάρκεια των συντάξεών του,  η δημιουργία ατομικών λογαριασμών και η πλήρης ανακεφαλαιοποίησή του, σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης που ορίστηκε κατά την ανεξαρτητοποίησή του.  
Οι Πρόεδροι της ΕΑΕΕ και της ΟΑΣΕ κ. Α. Σαρρηγεωργίου και κ. Χρ. Παπαδόγιαννης αντίστοιχα δήλωσαν σχετικά: «Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ορόσημο για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές εταιρίες. Σήμερα διασφαλίζουμε το μέλλον του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και των ασφαλισμένων, με δίκαιους και αμοιβαία επωφελείς όρους σε ρεαλιστική βάση. Όλο το προηγούμενο διάστημα προηγήθηκε διεξοδική και έντονη διαβούλευση για την επίτευξη συμφωνίας. Οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, με αίσθημα υπευθυνότητας, κατέθεσαν σαφείς και ουσιαστικές προτάσεις με μοναδικό γνώμονα την προστασία των ασφαλισμένων του Ταμείου, τη διαφάνεια, την ανταποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της πρωτοποριακής λειτουργίας του. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι καθώς το μέλλον για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ διαγράφεται ευοίωνο».