06 / 11 / 2023

Αγαπητοί Ασφαλισμένοι/Συνταξιούχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεργασία του Ταμείου με τον όμιλο Hellenic Healthcare Group έχει ανανεωθεί.
Στο μενού «Παροχές Υγείας» θα βρείτε αναρτημένες τις παροχές που προσφέρονται για τα νοσοκομεία Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Υγεία & Μητέρα.
Σας γνωρίζουμε ότι η ταυτοποίηση γονέων/αδελφών θα πραγματοποιείται με προσκόμιση της ταυτότητάς τους, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και της κάρτας του άμεσου μέλους του Ταμείου ή αντιγράφου αυτής.

Με εκτίμηση,

ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ