03 / 01 / 2015

Αγαπητές/οι Ασφαλισμένες/οι,

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απάντηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ προς την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τις Εργοδοτικές Εισφορές αλλά και για τη Λειτουργία του Ταμείου.