07 / 07 / 2014

Αγαπητές Ασφαλισμένες,
Αγαπητοί Ασφαλισμένοι,  
    
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση το καταστατικό του Ταμείου και ειδικότερα με βάση το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. 7, οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι έμμισθοι σε ασφαλιστικές εταιρίες και πρακτορεία και ταυτόχρονα έχουν εισόδημα από την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου, καταβάλλουν εισφορές με βάση το μεγαλύτερο εισόδημα.
Επισημαίνεται ότι οι διαφορές εισφορών θα επιβαρύνονται με πρόστιμα και τόκους υπερημερίας. Τα ως άνω ισχύουν για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν στο Ταμείο από 04.07.2014.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής