07 / 04 / 2014

Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ από 1.3.2013 αποτελεί Ιδιωτικό Ταμείο (ΝΠΙΔ) και συγκεκριμένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σύμφωνα με το Ν. 3029, το οποίο χορηγεί επαγγελματική – επικουρική σύνταξη σε όλους τους απασχολούμενους (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και οι οποίοι συμφώνησαν στην ίδρυσή του με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις χωρίς η Πολιτεία να εγγυάται πλέον οποιαδήποτε παροχή προς τους ασφαλισμένους του.

Έτσι την 21.2.2013 οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων (ΟΑΣΕ), των συνταξιούχων (Ένωση Συνταξιούχων) και των εργοδοτών (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας) υπέγραψαν κατόπιν αποφάσεων των γενικών συνελεύσεών τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει το Καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του Ταμείου. Το συγκεκριμένο συμβολαιογραφικό έγγραφο ενέκρινε ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βρούτσης και το δημοσίευσε στο σχετικό ΦΕΚ την 22.2.2013.
Επιπλέον, ο ίδιος Υπουργός με το από 13.5.2013 έγγραφό του μας γνωστοποίησε ότι το Ταμείο μας λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δεν εντάσσεται στην κατηγορία των επιχορηγούμενων Ταμείων ή των Ταμείων στα οποία το Κράτος καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιχορηγεί ή καλύπτει δαπάνες και ως εκ τούτου δεν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το έλλειμμα ή το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης. Το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό του και την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητάς του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ), τα οποία ορίζονται στο άρθρο 42 του Καταστατικού, προχώρησαν μεταξύ άλλων στην οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Ταμείου, στη δημιουργία Κανονισμών λειτουργίας και επενδύσεων και ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης, ώστε το Ταμείο να μπορέσει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής, στη διαφύλαξη και βελτίωση της περιουσίας του, καθώς και τις ανάγκες των ασφαλισμένων του.
Δυστυχώς όμως τις προσπάθειες αυτές έρχεται να διακόψει ξαφνικά και χωρίς καμία διαβούλευση ο Υπουργός κ. Βρούτσης με την ενέργειά του να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή καταργεί πλήρως την εργοδοτική εισφορά, η οποία είχε συμφωνηθεί μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και συνταξιούχων και αναφέρεται στην παρ.1.1 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ταμείου.

H Ενέργεια αυτή είναι προδήλως μη νόμιμη, διότι παρεμβαίνει και καταργεί την συλλογική – ιδιωτική συμφωνία, παραβιάζει την συνταγματικά κατοχυρωμένη συλλογική αυτονομία, ενώ προκαλεί αδικαιολόγητη και δυσανάλογη ζημιά στο Ταμείο, στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Ειδικότερα με την πλήρη κατάργηση της
εργοδοτικής εισφοράς καταργεί την διμερή χρηματοδότηση και οδηγεί αναπότρεπτα σε αδυναμία καταβολής των χορηγουμένων συντάξεων και των μελλοντικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Ουσιαστικά μεθοδεύει την διάλυση του Ταμείου το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποπτικής αρχής.
Κατόπιν τούτων η Διοίκηση του Ταμείου σε συναντήσεις που είχε με τις οργανώσεις που συμφώνησαν και συνυπέγραψαν το καταστατικό του Ταμείου ζήτησε την επανεπιβεβαίωση των συμφωνηθέντων για την ίδρυση του Ταμείου. Οι οργανώσεις των ασφαλισμένων (ΟΑΣΕ) και των συνταξιούχων (Ένωση Συνταξιούχων) ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σχετικό αίτημα ενώ αναμένεται απάντηση και από την πλευρά των εργοδοτών.
Παράλληλα η Διοίκηση στην από 3/4/2014 συνεδρίασή της αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες για την ακύρωση της παραπάνω νομοθετικής διάταξης και την προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου.
Καλούμε τον Υπουργό να επανεξετάσει την παραπάνω καταστροφική για το Ταμείο μας νομοθετική διάταξη και να προχωρήσει άμεσα στην ακύρωση της.
Εμείς θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε με τις ενέργειες μας στην επιτυχία του εγχειρήματος που ξεκίνησε με την ίδρυση του Ταμείου μας την 01.03.2013 ο σκοπός του οποίου είναι οι εργαζόμενοι σε έναν κατ’ εξοχήν παραγωγικό κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας, όπως είναι ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης, να μπορούν να διαχειρίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους σύμφωνα με τον Νόμο, χωρίς τις γραφειοκρατικές παρεμβάσεις του κράτους και την επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών.
Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και το συγκεκριμένο πρόβλημα με επιτυχία.