17 / 05 / 2014

Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ώρα 16:30 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (Πατησίων 48) η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαδόγιαννης Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Πετσαλάκης Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας:     Χατζάκης Εμμανουήλ
Μέλος: Αντωνάκη-Κυδώνη Μαργαρίτα
Μέλος: Βαμβακάρης Εμμανουήλ
Μέλος: Βάσσης Ιωάννης
Μέλος: Μπουλουγούρης Βασίλειος
Μέλος: Ξηρόπουλος Σταύρος
Μέλος: Πολίτης Ιωάννης