02 / 06 / 2014

Την  Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ προχώρησε στην συγκρότηση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ταμείου η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: Παπαδόγιαννης Χρήστος Πρόεδρος, Πετσαλάκης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος,  Χατζάκης Εμμανουήλ Γενικός Γραμματέας, Αντωνάκη-Κυδώνη Μαργαρίτα, Βαμβακάρης Εμμανουήλ, Βάσσης Ιωάννης, Μπουλουγούρης Βασίλειος, Ξηρόπουλος Σταύρος και Πολίτης Ιωάννης Μέλη.

Έπειτα από την συγκρότηση του νέου ΔΣ πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, η πρώτη συνεδρίαση και του Γενικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργοδοτών, των συνταξιούχων και των εργαζομένων,  μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών, που ασφαλίζονται στο Ταμείο.
Στην συνεδρίαση εκλέχθηκε Πρόεδρος του Γ.Σ. ο κ. Συκαμιάς Γεώργιος και Αντιπρόεδρος η κα Αντωνάκη-Κυδώνη Μαργαρίτα.  Στην συνέχεια το Γενικό συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για το έτος  2014.
Κατά την συνεδρίαση ο Γ.Γ. κ. Ε. Χατζάκης παρουσίασε τον απολογισμό του  Ταμείου για το διάστημα από 1/3/2013  μέχρι σήμερα. Τόνισε την σημαντική πρόοδο που έγινε σε σχέση με την αντιμετώπιση τρεχόντων ζητημάτων αλλά και των σοβαρών θεμάτων οργάνωσης, εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της  λειτουργίας του στα νέα δεδομένα.
Ο Πρόεδρος κ. Χ. Παπαδόγιαννης ενημέρωσε το Γ.Σ. για την επιτυχή μέχρι σήμερα διαχείριση της περιουσίας του, που συνέβαλε στην αύξησή της πάνω από 40%, καθώς και  στην περαιτέρω οργάνωση των υπηρεσιών του Ταμείου, ιδιαίτερα δε των εσόδων και των επενδύσεων.  

Ενημέρωσε επίσης τα μέλη του Γ.Σ. για την απόφαση που πήρε το ΔΣ του Ταμείου να προσβάλει νομικά το ν. 4254/2014, με την ψήφιση του οποίου η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός παρεμβαίνει με ανεπίτρεπτο τρόπο σε μία ιδιωτική συμβολαιογραφική πράξη, την οποία μάλιστα ο ίδιος ενέκρινε πριν ένα χρόνο. Καταργεί τις εισφορές των ασφαλιστικών εταιριών, καταδικάζοντας το Ταμείο σε θεσμική και οικονομική κατάρρευση.
Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι, όπως και αναλογιστικά αποδεικνύεται, αν δεν διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο εισφορών, αναπόφευκτα θα αναγκαστεί το Ταμείο να προχωρήσει σε περικοπές των ήδη μειωμένων συντάξεων. Για το λόγο αυτό η θέση του Ταμείου είναι να προσφύγει νομικά για την κατάργησή του νόμου και να προβεί σε κάθε ενέργεια ώστε να διατηρηθούν οι εισφορές και οι παροχές στα σημερινά επίπεδα.

Τέλος  σχολιάζοντας απόψεις που ακούγονται περί μη αναλογικής εκπροσώπησης όλων των πλευρών στην διοίκηση του Ταμείου, δήλωσε ότι πρόκειται για αντιστροφή της πραγματικότητας. Εξέφρασε μάλιστα την απορία του, αφού οι εργαζόμενοι (μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες), οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες εκπροσωπούνται σύμφωνα τις καταστατικές διατάξεις που οι οργανώσεις τους συνυπέγραψαν.  Τόνισε μάλιστα ότι αυτό συμβαίνει με επιλογή της Ομοσπονδίας Εργαζομένων (ΟΑΣΕ), η οποία είχε την ευθύνη, σύμφωνα με το νόμο, της μετατροπής του Ταμείου σε ΝΠΙΔ. Σημείωσε δε ότι ήταν μια πρωτοπόρα άποψη της ΟΑΣΕ αφού σε άλλα παρόμοια Ταμεία αυτό δεν συμβαίνει.
Τέλος δήλωσε ότι η διοίκηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ θα λάβει όλα τα μέτρα στην κατεύθυνση της διαφύλαξης των συμφερόντων των ασφαλισμένων του. 

Επισυνάπτονται φωτογραφίες απο το Γενικό Συμβούλιο