19 / 05 / 2014

Ημερομηνία: 19/05/2014                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1941

 

Αξιότιμοι συνταξιούχοι του Ταμείου μας,

    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το αρχείο των Βεβαιώσεων Αποδοχών για την περίοδο 01/01/2013 – 28/02/2013, ενώ έχει αποσταλεί προ 30 ημερών από το Ταμείο μας στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ., δεν έχει φορτωθεί ακόμα στο TAXISNET. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την διοίκηση του παλαιού Ταμείου, όσο και με την ΗΔΙΚΑ και την Γ.Γ.Π.Σ. για την επίλυση του προβλήματος.

    Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να φορτωθεί το αρχείο με τις βεβαιώσεις για το πρώτο δίμηνο από το Τ.Ε.Α.Ι.Τ. με ΑΦΜ 998191515. Το προηγούμενο ταμείο καταβάλλει προσπάθειες να φορτώσει το αρχείο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει εφικτό.

    Σας προτείνουμε να ΜΗΝ οριστικοποιήσετε την δήλωσή σας μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Αν υπάρχει ανάγκη άμεσης κατάθεσης, μπορείτε να καταθέσετε την δήλωσή σας καταχωρώντας τα στοιχεία, στον Πίνακα 4 παρ.Α8 Κωδικοί 343-344, χρησιμοποιώντας το Α.Φ.Μ. 998191515 του Τ.Ε.Α.Ι.Τ.

     Μόλις το πρόβλημα επιλυθεί θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

Για το ταμείο

Ο Διευθυντής

Κολλάτος Βασίλειος