09 / 05 / 2014

Ημερομηνία: 09/05/2014

 

Αγαπητοί Συνταξιούχοι,

 
Λόγω αδυναμίας του συστήματος  taxisnet παρουσιάστηκε το φαινόμενο  να υπάρχουν λάθος ποσά στη δήλωση σας.

Το πρόβλημα βρίσκετε στο στάδιο επίλυσης του αλλά μέχρι που να λυθεί ΜΗΝ οριστικοποιήσετε τις δηλώσεις εισοδήματός σας .

Παράλληλα πρέπει να ελέγξετε εάν το ποσό της σύνταξης σας  έχει καταχωρηθεί στο σωστό Α.Φ.Μ.
Aυτό αφορά κυρίως τις γυναίκες που στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν το Α.Φ.Μ του συζύγου. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε με το Ταμείο.

 

Για το Ταμείο,

 

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής
 
Κολλάτος Βασιλείος