06 / 05 / 2014

Αθήνα: 06/05/2014

 

Αγαπητοί Συνταξιούχοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Βεβαιώσεις Αποδοχών για το έτος 2013 έχουν ήδη ταχυδρομηθεί.

 

Για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ,

 

Ο Διεθυντής

Κολλάτος Βασίλειος