25 / 04 / 2014

Αρ.Πρωτ: 1591                                                                          Ημ/νια: 25-04-2014

Κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς 3%

Αξιότιμοι κύριοι/ες
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εταιρείες που καταβάλουν εισφορά επί της παραγωγής από τη 01/04/2014 θα πρέπει να μην καταβάλλουν  στο ταμείο το ποσόν του 3% εργοδοτικής εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 Παρ.1 του καταστατικού του ταμείου.
Για τις μέχρι τώρα καταβληθείσες εισφορές θα υπάρξει απόφαση της διοίκησης του Ταμείου για τον τρόπο ρύθμισης.

Με εκτίμηση,

Για το Ταμείο
Ο Διευθυντής

Κολλάτος Βασίλειος