04 / 10 / 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ έχει αναρτηθεί προκήρυξη για μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ