07 / 09 / 2017

Αγαπητές/οι ασφαλισμένες/οι

Το ΤΕΑΕΑΠΑΕ, σε συνέχεια της προσπάθειας για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των μελών του σε θέματα υγείας, σας ενημερώνει ότι  προχώρησε σε συνεργασία, για τους ασφαλισμένους του και τα προστατευόμενα τους μέλη (συζύγους, τέκνα έως 23 ετών), με τον γνωστό διεθνή όμιλο παροχής έξω-νοσοκομειακών και διαγνωστικών εξετάσεων AFFIDEA – ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ.

(Αναλυτικά οι καλύψεις στο link των «ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»)