08 / 07 / 2016

Αθήνα, 08/07/2016

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , με έγγραφο του Προέδρου της κ. Mario Draghi, εγκρίνει την συμμετοχή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ως στρατηγικού επενδυτή στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, με ποσοστό 37,9% των μετοχών και 33% δικαιωμάτων ψήφου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , με έγγραφο του Προέδρου της κ. Mario Draghi, εγκρίνει την συμμετοχή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ως στρατηγικού επενδυτή στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, με ποσοστό 37,9% των μετοχών και 33% δικαιωμάτων ψήφου.

Το Ταμείο αξιολογήθηκε θετικά από την ΕΚΤ με βάση τη φήμη του και τη χρηματοοικονομική του ευρωστία ως υποψήφιου αγοραστή, χωρίς καμία αμφισβήτηση της ικανότητας του Ταμείου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σχετικά με την ορθή και συνετή διαχείριση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.  

Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ λόγω των οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί αποφάσισε ως θεσμικός επενδυτής να στηρίξει την πραγματική οικονομία της χώρας μέσα από συμμετοχή στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια ανάπτυξής της τοπικής οικονομίας και διασφαλίζοντας την ευελιξία και την καλύτερη δυνατή απόδοση των επενδύσεών του.