07 / 07 / 2016

Αθήνα, 30/06/2016

Ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου του ΤΕΑΕΑΠΑΕ

1.    Το Γ.Σ. του ΤΕΑΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για την συνεχιζόμενη αδυναμία εξεύρεσης λύσης στην κατεύθυνση διαμόρφωσης των εισφορών από 1-1-2016.
2.    Προτρέπει την Ε.Α.Ε.Ε. να αποδεχθεί την  συμβιβαστική πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλου, την οποία κατέθεσε στην κοινή συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους της ΕΑΕΕ και της ΟΑΣΕ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ για το έτος 2016. Συγκεκριμένα να καταβληθούν ως εργοδοτικές εισφορές για το 2016, το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του 40% των εργοδοτικών εισφορών όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 8.1.1. του ιδρυτικού καταστατικού του Ταμείου πλέον  του 6% επί μισθοδοσίας. Ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση σε ότι αφορά τις μελλοντικές εισφορές εντός ενός τριμήνου.
3.    Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η διαπραγμάτευση, η διοίκηση του Ταμείου να μην προβεί σε μη συνήθη επένδυση των αποθεματικών του.   

Καλούμε

Τους αρμόδιους φορείς και κυρίως την εργοδοτική πλευρά να αποδεχτούν το παραπάνω ψήφισμα και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το κλαδικό μας Ταμείο.
Ευθύνη όλων μας, του Γενικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου,  είναι να αποτρέψουμε νέα μείωση στις ήδη μειωμένες συντάξεις.  
Σε αυτές τις στιγμές υπάρχουν μόνο ευθύνες και ο καθένας  με δεδομένο τον θεσμικό του ρόλο,  καλείται να τις αναλάβει.

Ο Πρόεδρος
του Γενικού Συμβουλίου

Γιώργος Ι. Συκαμιάς