15 / 06 / 2016

Αγαπητοί Συνταξιούχοι,

Επειδή έχουμε δεχθεί πλήθος σχετικών ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε ότι με βάση την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1104/11-4-2014 τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης από 1/1/2014 θα διενεργούν παρακράτηση φόρου με βάση τα άρθρα 15 και 16 του Ν.4172/2013.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα εισοδήματα των επικουρικών συντάξεων θεωρούνται αυτοτελή και κατά συνέπεια, λόγω του χαμηλού ποσού εισοδήματος, δεν φορολογούνται στην πηγή (κατά την καταβολή των συντάξεων). Η εκκαθάριση του φόρου συνεπώς θα γίνεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με εκτίμηση,

ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ